จัดหางาน จ.น่าน เข้มออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชาติชาย อารยวงศ์ จัดหางานจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ของจังหวัดน่าน   มีนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานของคนต่างด้าว จึงได้มอบหมายให้ นางสรัญญา ปุญญกาญจนะ         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว (รับเหมาก่อสร้างบ้าน) ณ อำเภอเมืองน่าน จำนวน 2 แห่ง               พบว่าแรงงานต่างด้าว จำนวน 15 คน จึงได้ควบคุมตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว          ที่ถูกกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น