กกท. จัดประชุมนักบริหาร กีฬาระดับสูง ดร. ศักดิชาย เป็นวิทยากรที่ 700 ปี ชม.

ประชุมร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง.. นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ. กกท.จ.เชียงใหม่ ร่วมจัดการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ เป็นวิทยากร ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารที่พัก 700 ปี สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่


ทางด้าน ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายอรรถพร คำพวง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนางสาวณภัค อุทัยมณีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมจัดทำร่างหลักสูตรการพัฒนานักบริหารองค์กรกีฬาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 700 ปี อาคารหอพักนักกีฬาสนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ส่วนทาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ก็มี นางปวีณวรรณ นิลกำแหง ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประชุม ทาง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็มี..ผศ. ชัยพร แก้ววิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในการประชุม

ร่วมแสดงความคิดเห็น