รองหมู ส่งผู้ตัดสินกีฬา นักกีฬายูยิตสู มกช. ชม. ร่วมยูยิตชิงแชมป์ ปี 2563

รองหมู ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์….รองอธิการบดี ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ ส่งผู้ตัดสิน อ.เปรม                  วาทบัณฑิตกุล ทำหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬายูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ ม. รังสิต ในครั้งนี้
พร้อมนักปล้ำ ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ เข้าร่วมในการแข่งขัน 4 คน เข้าชิง 4 รุ่นได้ เหรียญเงิน


ในการแข่งขัน อ.ภัทรกร เบ็ญมาศ ผู้ฝึกสอนกีฬา ยูยิตสู ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ สรุปผลการแข่งขันกีฬา     ยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการการแข่งขัน ทั้งหมด 4 คน โดยสามารถทำเหรียญมาได้รวมทั้งหมด 6 เหรียญ 4 เหรียญเงิน 2 ทองแดง ในนามผู้ฝึกสอนขอขอบคุณท่านรองอธิการ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน และส่งเสริมให้นักกีฬาได้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น