ผอ. กกท. จังหวัด บุรีรัมย์ ให้กำลังใจ ทีมยัดห่วง บุรีรัมย์

สมปอง จันทรี ผอ.กกท. และ ผอ.ทกจ.จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้ขื่อว่าเป็นเมืองกีฬา sport city ได้เยี่ยมชม และให้กำลังใจ ในการ ฝึกซ้อม บาสเกตบอล ยุวชน เยาวชน และ ประชาชน ของทีม จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เตรียมทีมเข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ผู้ฝึกสอน นำทีมโดย นายคำนวณ เดชไพรขลา (โค้ชแจ๊ค) เป็นผู้ที่เคยทำทีมบาสเกตบอล ประสบ
ผลสำเร็จ ระดับประเทศมาแล้วมากมาย โค้ชแจ๊ค เป็นคนบุรีรัมย์ กลับมาอยู่บ้านเพื่อสร้างเยาวชน ที่เริ่มจากศูนย์   โดยมี นักกีฬา นักเรียนจาก โรงเรียน เทศบาล 1 บุรีรัมย์ และนักศึกษา จาก มรภ. บร.

ในหลักการแล้ว ถือเป็นการต่อยอด คือ สร้างทีมจากเยาวชน แล้วส่งต่อเข้าเรียนระดับ อุดมศึกษา
ที่บุรีรัมย์ และจะได้เล่นให้ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน รายการ ต่างๆ เช่น- กีฬานักเรียนนักศึกษา – กีฬามหาวิทยาลัย
– กีฬาเยาวชนแห่งชาติ – กีฬาแห่งชาติ- กีฬาบาสเกตบอล ของ รายการต่างๆ ผอ.ปอง ขอรับรองว่า
อีก 3 ปี ทีมหญิง ต้องเป็นที่หนึ่งในภาคอีสานอีก 5 ปี ต้องมีเหรียญทอง ในกีฬาระดับชาติ ในการฝึกซ้อม ของนักกีฬา ได้รับความอนุเคราะห์ จาก รศ. มาลิณี จุโทปะมารักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย ให้ทำการฝึกซ้อมณ โรงพลศึกษา ของ มรภ.บุรีรัมย์ ได้ตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น