ตรวจสาวโรงงานแม่สอด จ.ตาก หาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายชัยพฤกติ์ เชียร ธานรักษ์ นอภ.แม่สอด ได้สั่งการให้ นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นายธวัชชัย อ่อนสาร ปลัดงานป้องกัน น.ส.ศิริพร สอนไว ปลัดกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ 3 บูรณาการกำลังร่วมกับ รพ.แม่สอด ฉก.ร.4 ชป. จัดหางาน จ.ตาก ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่ ที่มีการจ้างแรงงานเมียนมาโดยตรวจวัดคัดกรองโรคแรงงาน และตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข และตรวจสอบการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้อง จำนวน 4 โรงงาน ดังนี้

  1. โรงงานเย็บผ้าสมหมาย  ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมา จำนวน 12 ราย
  2. โรงงานเย็บผ้าชูศรี ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมา จำนวน 13 ราย
  3. บริษัทอุดมเดช ซัพพลาย จำกัด ม.6 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมา จำนวน 326 ราย
  4. บริษัทไท ซ่ง เฮงจำกัด ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด มีแรงงานเมียนมา จำนวน 269 ราย

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!