จราจรเชียงใหม่ แจ้งเส้นทางแม่ออน-แม่กำปอง มีรถปริมาณมาก แนะใช้รถสาธารณะ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา12.00น.
รับแจ้งจากงานจราจร สภ.แม่ออนตรวจสอบสภาพการจราจรเส้นทางแม่ออน-แม่กำปองปริมาณรถมาก                      แต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีมีนักท่องเที่ยวทยอย เดินทางเข้า – ออกประชาสัมพันธ์การขับขี่เพื่อความปลอดภัย                และฝากเป็นทางเลือกใช้รถสาธารณะ จะสะดวกกว่า และเป็นการแก้ปัญหาการจราจรร่วมกัน

#จราจรเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!