นักท่องเที่ยวจำนวนมาก หลั่งไหลเข้าท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอน อย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ทุ่งบัวตองนักท่องเที่ยวแน่นเต็มดอย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 นายโยธิน ทับทิมทอง ผอ.ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ได้ออกมารายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงวันหยุด 19 – 22 พ.ย 2563 ว่าภาพรวมการท่องเที่ยวของ               จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย 2563 ทำให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 90 % และ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่ยังตกค้างในประเทศไทย และสำหรับพฤติกรรมคนไทยนิยม    ขับรถมาท่องเที่ยว road trip เป็นกลุ่ม ครอบครับ เพื่อน ผู้สูงวัย และเดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือ กรุงเทพ และภูมิภาคอื่น ๆ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้ความสนใจ อ.ปาย และถนนคนเดิน อ.เมือง รักไท ปางอุ๋ง ทุ่งบัวตอง และอำเภอแม่สะเรียง

โดยคาดว่าช่วงวันหยุดยาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราการพักเฉลี่ยอยู่ประมาณ   80- 90 % ปัจจัยที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพอากาศที่เริ่มเย็น และมีความเป็นธรรมชาติ เส้นทางขับรถเที่ยวที่น่าสนใจ          จุดชมวิวทะเลหมอก และสำคัญเทศท่องเที่ยวทุ่งบัวตองที่เป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมา        ท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีการเปิดเส้นทาง  บินจากกรุงเทพ (ดอนเมือง) สู่ สนามบินแม่ฮ่องสอน ไป – กลับ ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่มีกำลังซื้อ      ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่าย และคาดการณ์ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 น่าจะได้รับกระการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากรัฐบาลที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น เราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ คนละครึ่ง ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศได้เป็นอย่างดี

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น