ผวจ.แพร่ ร่วมงานทำบุญคุ้มวิชัยราชา และรำลึกครบรอบ 50 ปี การจากไปของ เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ใหัเกียรติร่วมงานทำบุญบ้าน        และงานรำลึกครบรอบ 50 ปีการจากไปของ เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้น เพื่อระลึกถึงวีระกรรมของเจ้าวงศ์และบ้านวิชัยราชา ซึ่งเป็นสถานที่ และบุคคลที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ของจังหวัดแพร่หลายเหตุการณ์

เจ้าวงศ์ แสนศิริพันธุ์ หรือ เจ้าโว้ง แสนศิริพันธุ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดแพร่ และมีบท บาทในฐานะสมาชิกขบวนการเสรีไทย ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของขบวนการเสรีไทยในการกู้ชาติระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 คุ้มวิไชยราชา หรือ บ้านวิชัยราชา เป็นคุ้มของพระวิไชยราชา (เจ้าหนานขัติ แสนศิริพันธุ์) พระวิไชยราชานครแพร่องค์สุดท้าย และอดีตเสนาคลังเมืองนครแพร่ ตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมืองเก่าแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บ้านหรือคุ้มของพระวิชัยราชาหลังนี้ นอกจากจะเป็นเรือนไม้โบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าแล้ว ยังมีประวัติที่โลดโผนตื่นเต้นของเจ้าบ้าน ที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เกิดขึ้นในจังหวัดแพร่ และประเทศไทยอยู่หลายช่วง และมีส่วนช่วยในการปฏิบัติการของขบวนการเสรีไทย จังหวัดแพร่ เพื่อกู้ชาติระหว่างสงครามโลก ครั้งที่ 2 และยังมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาตร์สำคัญของจังหวัดแพร่ อีกหลายเหตุการณ์

สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!