อำเภอแม่สรวย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง             รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดหัวริน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น ประชาชนชาวอำเภอแม่สรวย ร่วมงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น