(มีคลิป) จัดประกวดดนตรีรุ่นจิ๋วดาวน์ทาวน์เชียงราย มีเยาวชนกระตือรือร้น เข้าประกวดอย่างมากมาย หลังจากไม่มีการจัดกิจกรรมนี้เนื่องจากโควิด 19

ระหว่างวันที่ 21-22 พ.ย.และวันที่ 28-29 พ.ย.63 เทศบาลนครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย                    โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม       การแข่งขันทักษะด้านดนตรีนครเชียงรายสตริงคอมโบ ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยว และขนส่งมวลชน (อาคารดาวน์ทาวน์) ถนนประสพสุข เทศบาลนครเชียงราย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมแข่งขันแสดงความสามารถบนเวที โดยเวทีตั้งอยู่ในอาคารดาวน์ทาวน์ ซึ่งเป็นสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย แห่งที่ 1

โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 5 วง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 14 วง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 26 วง และรุ่นบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ               มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 11 วง ซึ่งพบว่ามีเยาวชน แต่ละวงต่างกระตือรือร้น ในการเข้าประกวดอย่างเต็มที่  เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาวิกฤติไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้มานาน                        โดยในการแข่งขันครั้งนี้ ก็มีการใช้มาตรการคัดกรองผู้เข้ารับฟังอย่างเข้มงวด ท่ามกลางประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งพากันแวะชมความสามารถของเด็ก และเยาวชน

นายวันชัย กล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายมุ่งสร้างสรรค์นครเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข และน่าอยู่อย่างยั่งยืน แต่ที่ผ่านมามีวิกฤติไวรัสโควิด-19 จึงทำใหกิจกรรมต่าง ๆ ต้องงดกันไปหลายกิจกรรม ปัจจุบันสถานการณ์ลดน้อยลงทำให้เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าเชียงรายเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย โดยเฉพาะต่อบรรดานักท่องเที่ยว          ที่จะมาเยือนในฤดูหนาวนี้ให้ได้มีความสุข และยังบ่งชี้ว่าเชียงรายเป็นเมืองศิลปะที่มีศิลปินจำนวนมาก                      ซึ่งนอกจากจะเป็นศิลปินด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม แล้วยังมีด้านดนตรีที่มีความสามารถมากอีกด้วย

ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!