(มีคลิป) เชียงใหม่ จัดงานสุดยอดเดินแบบแฟชั่นโชว์ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle ครั้งแรกบนสะพานขัวเหล็ก

จังหวัดเชียงใหม่ เนรมิตพื้นที่บนสะพานขัวเหล็ก เป็นรันเวย์เดินแบบแฟชั่นโชว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์                  ให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม

ค่ำวันนี้ (21 พ.ย. 63) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายฐาปนา บุณยประวิตร            นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ ได้ร่วมกันเปิดงานสุดยอดเดินแบบแฟชั่นโชว์ในงาน CHIANG MAI CREATIVE MIND 2020 ภายใต้ชื่อ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกฎบัตรเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง             หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยได้นำเอากิจกรรมการเดินแบบแฟชั่นพื้นถิ่น      มาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการเนรมิตพื้นที่บนสะพานขัวเหล็ก ระยะทางเกือบ 100 เมตร ให้กลายเป็นรันเวย์ หรือเวทีสำหรับให้นายแบบและนางแบบให้ออกมาเดินโชว์ตัวต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามารับชมงาน โดยเสื้อผ้าที่นำมาแสดงโชว์นั้น เป็นผลงานที่ผ่านการถูกออกแบบและประกอบการตัดเย็บโดยดีไซน์เนอร์ชื่อดัง ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กว่า 30 คน และมีชุดที่มาแสดงโชว์กว่า 100 ชุด ซึ่งเป็นการออกแบบโดยการผสมผสานระหว่างชุดพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนากับเสื้อผ้าในสมัยใหม่ จนเกิดความลงตัวกลายเป็นเสื้อผ้าที่มีความสวยงามและทันสมัย ถือเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมมาต่อยอดสร้างการรับรู้ใหม่ โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความเป็นรากฐานทางวัฒนธรรม จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น ในช่วงวิกฤตโควิด-19 สู่เศรษฐกิจฐานราก

สำหรับกิจกรรมสุดยอดแฟชั่นโชว์ หรือ Chiang Mai Creative Fashion & Lifestyle ในวันนี้ แบ่งการจัดงานออกเป็น 6 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 First Show การเปิดตัวนักร้องรับเชิญ น้องนภัส The Voice Kids Thailand 2019ช่วงที่ 2 โชว์ชุดที่ 1 ลำนำแห่งขุนเขา หรือ Rhythm of the Mountain มีคุณมารีญา พูลเลิศลาภ เป็นแขกรับเชิญ
ช่วงที่ 3 โชว์ชุด เส้นฝ้ายและสายไหม หรือ Silk and Cotton Road
ช่วงที่ 4 โชว์ชุด สวัสดีคร๊าฟต์ หรือ Sawasdee Crafts
ช่วงที่ 5 โชว์ชุด ศิลปะครอบครัว ความสุข สร้างดีไซด์ หรือ Family Fun Art of Design ช่วงที่ 6 โชว์ชุด ศิลปะริมทาง แฟชั่นเดินถนน หรือ Street Art and Street Fashion โดยกิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงช่างภาพและสื่อมวลชนที่เดินทางตามมาบันทึกภาพสวยๆ กันเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!