วอลเลย์บอลขาสั้นช-ญ ในกีฬานักเรียนเชียงใหม่ รูดม่านปิดฉากทุกรุ่นอายุ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบ เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ในการแข่งขันกีฬา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563 กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 18 ปี 16 ปี 14 ปี 12 ปี ชายหญิง ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

รุ่นอายุ 18 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่วิทยาลัย โปลิเทคนิคลานนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมและโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

รุ่นอายุ 16 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยเทคนิคโปลิลานนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่และโรงเรียนบ้านเชิงดอย

รุ่นอายุ 14 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนจิตราวิทยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนดอนปินและโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

รุ่นอายุ 12 ปีชาย
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่โรงเรียนจิตราวิทยาและโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

รุ่นอายุ 18 ปีหญิงรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนวิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

รุ่นอายุ 16 ปีหญิง
รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนฮอดพิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

รุ่นอายุ 14 ปีหญิง
รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนปริ้นรอยัลวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนชลประทานผาแตก
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนสองแคววิทยาคมและโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

รุ่นอายุ 12 ปีหญิง รางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนชลประทานผาแตก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยและโรงเรียนเทศบาลยางเนิ้ง

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!