โรงเรียนวารี รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดหนังสั้น “GI เปลี่ยนโลก” ระดับมัธยมและอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม 4 A.M. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการประกวด           หนังสั้น “GI เปลี่ยนโลก” ระดับมัธยมและอุดมศึกษา ในงาน GI เปลี่ยนโลก ณ terminal 21 นครราชสีมา                ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 โดยมีครูที่ปรึกษาคือ จตุรงค์ อ้นโสภา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!