ผลการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศโดย สมาคมวิทยาศาสตร์-อพวช ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การได้เหรียญทองระดับภูมิภาคเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งระดับประเทศ ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี   วันที่ 19-20 พย 2563

ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้รางวัลอีกแล้วครับ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งโครงงานเข้าประกวด เรื่อง Automated classification of strawberry by using machine learning techniqes

ทีมพัฒนาโครงงานได้แก่
1. นายณัฐพล ธัญเศรษฐกุล
2. นายโยชิ ทากาฮาชิ
3. นายนิโค บริเอนซ่า

ทั้งหมดเป็นนักเรียนจากห้องเรียนวิทย์-เทคโน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูที่ปรึกษา คือ
ม สรวัฒน์ ยามสุข
ม สรพงษ์ สมสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!