นร.โรงเรียนวารี รับรางวัลรองชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวารี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ณ อิมแพคชาแลนเจอร์ เมืองทองธานี วันที่ 16-18 พ.ย. 2563

จากกิจกรรมเด่นในการทำกิจกรรมชุมนุมนักอุตุนิยมวิทยารุ่นเยาว์ เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสีท้องฟ้ากับปริมาณความหนาแน่นของฝุ่น PM10 และ PM2.5 ในบรรยากาศ
โดย
1. เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา มูลสระดู่
3. เด็กชายบูรภัทร ตัญจพัฒน์กุล

ครูที่ปรึกษา ครูบรรณารักษ์ ตัญจพัฒน์กุล

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!