พระสงฆ์จำนวน 108 รูป พรมน้ำมนต์ รอบเมืองแม่สอด เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป และ พรมน้ำมนต์ ข้าวตอกดอกไม้ รอบเมืองแม่สอด โดยมีพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก หรือ “ ครูบาสาย “พระเกจิชื่อดังจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 108 รูป เดินออกรับบิณฑบาตร่วมทั้งมีขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูป รูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รูปเหมือนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รูปเหมือนเจ้าพ่อพะวอ พร้อมพระเถรานุเถระ จำนวน 8 รูป เพื่อโปรยข้าวตอก ดอกไม้ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนสรรพวิทยาคมไปตามเส้นทางถนนสายประสาทวิถี และ ถนนสายอินทรคีรี ไปจนถึงวัดมณีไพรสณฑ์ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอแม่สอด กว่า 2,000 คน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดร่วมกันอนุโมทนาบุญและสวดชยันโต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

พระครูถาวรวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าขะเนจื้อ . กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากร่วมกับเทศบาลนครแม่สอด พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอแม่สอ จัดกิจกรรกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 108 รูป และ พรมน้ำมนต์ ข้าวตอกดอกไม้ รอบเมืองแม่สอด ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนชาวอำเภอแม่สอดให้พ้นภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ร่วมทั้งเป็นกำลังใจให้ประชาชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น