ขอเชิญชาวพุทธทำบุญฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต วัดแม่ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง.จ.แพร่

พระอธิการบุญชู มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดแม่ลอง ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ เจริญพรขอ                                    เชิญพุทฑศาสนิกชนร่วมทำบุญฉลองพระอุโบสถ และผูกพัทธสีมาตัด หวายลูกนิมิต ณ วัดแม่ลอง ตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 2มกราคม 2564
เนื่องด้วยทางวัดแม่ลอง ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถสำเร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน         ทั้งหลาย ร่วมทำบุญงานฉลองพระอุโบสถ และผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิตในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน

กำหนดการ

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563
  เวลา 06.00 น. พิธีบวงสรวง
  เวลา 07:00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดมนต์ตั๋นและเทศนาพุทธาภิเษก และพิธีกวนข้าวทิพย์
  เวลา 09:00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง แบบล้านนา
 • วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2164
  เวลา 10:00 น. ทำบุญทักษิณาทาน พระสงฆ์จำนวน 10 รูป
  เวลา 15:30 น.
  ขบวนแห่ หัววัดต่างๆ แห่เข้าถวาย
 • วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
  เวลา 10:00 น. พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต

ปัจจัยรายได้ รายได้ทั้งหมด ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างถาวรวัตถุ ของวัดแม่ลอง ติดต่อร่วมทำบุญ ได้ที่      หลวงพ่อพระอธิการบุญชู มหาปุญโญ เจ้าอาวาสวัดแม่ลอง โทร 086-2020150 หรือโอนปัจจัยผ่านธนาคาร กรุงไทย สาขา ลอง ชื่อบัญชี วัดแม่ลอง หมายเลขบัญชี 513-0-21978-3 หรือโอนปัจจัย ได้ตามกำลังทรัพย์ศรัทธาของญาติโยม ได้ทุกวัน และเวลา ขออำนวยอวยพร ให้ญาติโยมทุก ๆ ท่าน ที่ได้ทำบุญ ร่วมกับทางวัดแม่ลองแห่งนี้    ด้วยดีตลอดมา จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคาพญาธิ                    มีความร่ำรวยเงินทอง ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญ


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น