เหล่ากาชาด ร่วมงานการแสดงดนตรีการกุศล “เหมันต์ ปันสุข” ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

วันที่ 21 พฤจิกายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ ร่วมกัน จัดงานการแสดงดนตรีการกุศล “เหมันต์ ปันสุข” โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิด อ.อรนารถ ฟู่ญาติ ผจก./ผอ.โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน กล่าวต้อนรับ,ศ.บุญวัฒน์ มโนปัน ศิษยาภิบาลคริสจักรที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวอวยพร วัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพลง การแสดง เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความรักและชื่นชมในเสียงดนตรี ได้ฟังดนตรีที่แสนไพเราะ เป็นสื่อกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ตลอดจนนำรายได้จากการจำหน่ายบัตร (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่, ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่, สมาคม  ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ นำไปดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่อไป ศิลปินรับเชิญ   คุณตั้ม สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ ณ โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น