ขอเชิญร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง 2563 โซนอินทนนท์ ณ สนามกีฬาหมู่บ้านขุนแม่วาก

“น้อ เป๊ เจ่า” หรือ ปีใหม่ม้ง นับว่าเป็นวันสำคัญของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งโดยทั่วกัน ในวันดังกล่าวจะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ทำพิธีปัดรังควาน วันกินเลี้ยงสังสรรค์ และมีการละเล่นต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่        บรรดาลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคน ต่างอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน

โครงการ งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมปีใหม่ม้งโซนอินทนนท์ โดยองค์กรเครือข่ายร่วมใจจัดงาน งานประเพณีปีใหม่ม้งเครือข่าย 6 หมู่บ้านโซนอินทนนท์ ซึ่งได้มีการหมุนเวียนสถานที่จัดงานตามหมู่บ้านในเครือข่ายและในปี 2564  ที่จะถึงนี้ หมู่บ้านขุนแม่วากได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประเพณี ปีใหม่ม้งเครือข่าย 6 หมู่บ้านโซนอินทนนท์ ในปี 2564 นี้ บ้านขุนแม่วาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความสำคัญของประเพณีปีใหม่ม้งที่ได้สืบทอดกันมา และพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณี อันดีงามให้แก่กลุ่มคนรุ่นหลัง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เริ่ม 07.00 น.- 23.00 น. มีกิจกรรมวัฒนธรรม และการแสดงปีใหม่ม้ง โซนอินทนนท์ กิจกรรมในภาคกลางวัน ชมประเพณีโยนลูกช่วง,ชมประเพณีการแข่งขันโยนไข่ ,ชมประเพณีการแข่งขันตีลูกข่าง ,ชมประเพณีการแข่งขันรถไม้ ,ชมประเพณีการแข่งขันยิงหน้าไม้ ,ชมประเพณีการแข่งขันหาบน้ำ ,ชมการแสดงจากแม่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ,ชมการแสดงจากเยาวชน แต่ละหมู่บ้าน ,ชมการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน และ ขบวนแต่ละหมู่บ้าน

กิจกรรมในภาพกลางคืน ชมการประกวดชุดม้งย้อนยุค ,ชมการแสดงจากเยาวชน แต่ละหมู่บ้าน ,ชมการแสดง        จากแม่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน ,ชมการแสดงจากนักร้อง/นักแสดงรับเชิญ ณ สนามกีฬาหมู่บ้านขุนแม่วาก หมู่ 18      ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084 3669137, 080 8564128

ร่วมแสดงความคิดเห็น