กองบัญชาการกองทัพไทย โดย นพค.36 สนภ.3 นทพ./ศบภ.นพค.36 สนภ.3 นทพ.ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาวให้ชาวบ้านชายขอบ ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (นพค.36 สนภ.3 นทพ.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) “ร่วมใจต้านภัยหนาว” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น       โดยนำผ้าห่มกันหนาว ไปมอบให้ประชาชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล 3 หย่อมบ้าน            ได้แก่บ้านห้วยมะกอก บ้านห้วยตะพาบ และบ้านห้วยตองก้อ จำนวน 120 ผืน ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยสูงและพื้นที่ชายขอบ ในช่วงเช้าและกลางคืน สภาพอากาศจะหนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 15-14 องศา หลายหมู่บ้านยังคงต้องก่อไฟพิงให้ร่างกายอบอุ่น และต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอีกจำนวนมาก นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยฯ ออกสำรวจพื้นที่ความต้องการ เพื่อจัดหาผ้าห่ม เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ไปมอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านห่างไกลทุรกันดาร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวต่อไปแล้ว

ทศพล / แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น