สพม.35 จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สพม.35 จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับ สโมสรลูกเสือนครเขลางค์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในกิจกรรมลูกเสือขั้นสูง แก่คณะครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

โดยมี นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ในฐานะผู้อำนวยการฝึกลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมลูกเสือฯ ครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือ ในโรงเรียนตนเองได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น