เชียงใหม่ เตรียมวางมาตรการเปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวหยุดยาวต้น เดือน ธ.ค. และหยุดปลายปี ขอความร่วมมือ “การ์ดไม่ตก”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน จ.เชียงใหม่ เตรียมถอดบทเรียนพร้อมเปิดบ้านรองรับทัพนักท่องเที่ยวต้นเดือน ธ.ค.นี้และหยุดปลายปี หลังหยุด 19-22 พ.ย. มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเกินคาด ส่งผลให้การจราจร ตามแหล่งท่องเที่ยวติดขัด จนเกิดอุบัติเหตุหมู่ขึ้น ต้องสร้างความใจ ประชาสัมพันธ์ศึกษาเส้นก่อนออกเดินทาง      ย้ำส่วนราชการต้องดูแลซ่อมแซมถนน ติดป้านแจ้งเตือนให้เห็นชัดเจน พร้อมประสานตาม
แหล่งท่องเที่ยวสถานประกอบการขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวการ์ดไม่ตก สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ของการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ช่วงวันหยุดวันที่ 19-22 พ.ย. 2563 จ.เชียงใหม่คึกคักเนื่องแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางเข้ามาเกินคาดมากกว่า 1 แสนคน มาจากโครงกรกระตุ้นของรัฐบาลไทยเที่ยวไทย โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง ส่งผลให้เศรษฐกิจของ จ.เชียงใหม่คึกคักมาก มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาด้วยรถส่วนตัวจำนวนกมา การเช่ารถในพื้นที่ ส่งผลให้การจรราจรติดขัเตมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างม่อนแจ่ม อ.แม่ริม บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน ดอยหลวงเชียงดาว อ.เชียงดาว       ดอยสุเทพ-ปุย อ.เมือง และดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทางไป มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก โดยเฉพาะกิดอุบัติเหตุหมุ่บนดอยอินทนนท์ หลังจากนี้ในเดือนธันวาคมจะมีวันหยุดยาวต้นเดือนและปลายปี

ทาง จ.เชียงใหม่ได้ให้ความสำคัญมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวนำบดเรียนที่เกิดขึ้นมามาปรับปรุงเน้นการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต้องมีการศึกษาเส้นทาง ตรวจสภาพรถ ปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำไปยังส่วนราชการให้ดูแลป้ายเตือน ป้ายแนะนำต่างๆ ผิวการจราจรต้องมีการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุเพื่อการสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงจังหวัดเชียงใหม่ ไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดก็ตามแต่การท่องเที่ยวต้องวิถีใหม่ แบบNewNormal จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับตามแหล่งท่องเที่ยว สถานบริการต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ต้องตรวจวัดไข้ก่อนเข้าใช้บริหาร ต้องเตรียมความร่วมมือกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในห้วงเดือนสุดท้ายของปี 2563 ท่องเที่ยวแล้ว”การ์ดไม่ตก” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น