โรงเรียนปล้องวิทยาคมจัดพิธีหล่อและพุทธาภิเษกพระพุทธสำเร็จ (พระเจ้าทันใจ)

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พ.ย. 63 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย เขต 4 เป็นประธานในพิธีหล่อพระและพุทธาภิเษกพระพุทธสำเร็จ(พระเจ้าทันใจ) ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย มีนายไกร ธรรมมากาศ ผอ.โรงเรียน นำคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายไกร ธรรมมากาศ ผอ.โรงเรียนปล้องวิทยาคม เผยว่า โรงเรียนปล้องวิทยาคมเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 535 คน แต่เดิมที่โรงเรียนมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานมาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน แต่มีขนาดองค์เล็กและหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งไม่ค่อยจะเหมาะสม ทางตนและคณะครูเห็นว่าอยากจะสร้างพระองค์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีที่ประดิษฐานที่เหมาะสม จึงไปปรึกษากับพระผู้ใหญ่ในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าควรจะสร้างใหม่ จึงมีมติที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ ขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว โดยจะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์เดิมไปไว้ภายในอาคารเรียน

ทางโรงเรียนจึงได้ไปปรึกษากับพระครูวิศาลศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดปงสนุก เจ้าคณะตำบลปล้อง1 ซึ่งท่านก็เมตตาเป็นผู้ประสานหาเจ้าภาพหลักในการสร้างพระ และนิมนต์พระเกจิอาจารย์มาร่วมในพิธีเบิกเนตรและพุทธาภิเษกในครั้งนี้ นอกจากนี้บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า และชาวบ้านใกล้เคียงที่ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างพระเจ้าทันใจขึ้นในโรงเรียน ต่างก็อยากมีส่วนร่วม ระดมทุนทรัพย์ทั้งในส่วนของการสร้างองค์พระและสถานที่ประดิษฐานองค์พระ ได้งบประมาณจำนวน 3 แสนบาท

ในส่วนของพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสำเร็จ หรือพระเจ้าทันใจ ในวันนี้มีพระครูอุดมคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดอำมาตย์ เจ้าคณะอำเภอเทิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระเกจิอาจารย์ร่วมในพิธีนั่งปรก 5 องค์ และพระสงฆ์ร่วมสวดบริกรรมคาถาอีก 9 องค์ รวมเป็นจำนวน 14 องค์ ซึ่งการดำเนินการจัดสร้างพระเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความตื้นตันใจให้กับบรรดาครูนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก ที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในพิธีสร้างพระเจ้าทันใจ เพราะการจะสร้างได้ต้องพร้อมทั้งกำลังทรัพย์และความสามัคคีของคนในชุมชน

ในอนาคตพระพุทธสำเร็จ(พระเจ้าทันใจ) จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์กลางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากร นักเรียน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลปล้อง แต่ถึงแม้ว่าพิธีพุทธาภิเษกจะสำเร็จไปแล้ว แต่ทางโรงเรียนปล้องฯก็จะดำเนินการตกแต่งพื้นที่โดยรอบเพื่อความสวยงามตามทุนทรัพย์ไปเรื่อยๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น