เหล่ากาชาดจ.แพร่ นำคณะรุดช่วยเหลือครอบครัวบ้านไฟไหม้ที่ต.สะเอียบ อ.สอง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร่ ขอขอบคุณท่านสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ที่ได้มอบหมาย นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะ เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง นายธีระ แก้วมา ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง คณะกิ่งกาชาดอำเภอสอง นายแต๋ง อินทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ นายสมมิตร เสาวะระ กำนันตำบลสะเอียบ และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสะเอียบ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้มีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ ร่วมมอบเงินและสิ่งของให้กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น