ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ติดตั้งอิเลคทรอนิคผู้ถูกคุมประพฤติ

วันที่25พฤศจิกายน 2563 นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง           ได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการติดตั้ง EM (เครื่องจีพีเอสอิเลคทรอนิค) ติดตั้งเป็นแบบเข็มขัดรัดที่หน้าแข้งของผู้ที่ถูก       พักโทษ และอยุ่ในระหว่างถูกควบคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ จะติดตั้งผู้ที่ยังไม่พ้นโทษแต่ถูกพักโทษ       โดยจะมีการจำกัดพื้นที่ของผู้ถูกคุมประพฤติในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ได้ทำการติดตั้งเพื่อจะสามารถทราบได้ทันที่ว่าผู้ถูกคุมประพฤติออกนอกพื้นที่ หรืออยู่ในพื้นที่ที่ตกลงไว้              แล้วแต่กรณี ๆ ไปเช่นในรัศมี 50เมตร ในพื้นที่อำเภอที่พักอาศัยอยู่ ในช่วงเวลา 19.00น -05.00น อีกวัน หรือ 20.00น-06.00 น. เป็นกรณีพิจารณาไป

ซึ่งสัญญาณจะบงบอกเจ้าหน้าที่ทราบได้ ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่จำกัด เอาไว้ ถ้าออกนอกพื้นที่ทางเจ้าหน้าที่        ก็จะโทรแจ้งให้เข้าพื้นที่ควบคุมทันที่ และเจ้าหน้าที่ก็ทราบว่าเวลานี้ ผู้ถูกติด EM ไปไหน สามารถติดตามได้ทันที และยังห้ามออกนอกพื้นที่ราชอาณาจักรไทย ห้ามเข้าสนามบิน สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลาทั่วไทย ก็เป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำอีก ในเวลานี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางได้ติดมาแล้วจำนวน       22 คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น