คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ สถานทูตญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แพทย์หญิงกิตติวรรณ เทียมแก้ว นายแพทย์เชี่ยวชาญ จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง และนายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลสวนปรุง ให้การต้อนรับ นายแพทย์มิทึสรุ ซูซูกิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสวนปรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น