เทศบาลนครลำปาง จัดกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ทำความสะอาดบ้านให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมในชุมชนสิงห์ชัย

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม            “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันทำความสะอาด ซ่อมแซมราวบันได และตัดแต่งกิ่งไม้ ในบริเวณบ้านของผู้ป่วยสมองเสื่อม อายุ 86 ปี ที่อาศัยอยู่บ้านเพียงลำพัง ในชุมชนสิงห์ชัย โดยมี อสม. เทศบาลนครลำปาง คอยให้การดูแลและช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น