คลอดแล้วคำสั่งโยกย้าย และแต่งตั้งนายตำรวจระดับรอง ผบก. ถึง ผกก. จำนวน 4 คำสั่ง 2,165 ตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ(รองผบก.)และผู้กำกับการ(ผกก. จำรวน 4 คำสั่งคือ คำสั่ง 625,626,627และ 628 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2,165 ตำแหน่ง ในส่วนของ ผบ.ภ.5 แต่งตั้งระดับรองผบก. เป็นต้นว่า พ.ต.อ.จิตรพิสุทธิ์ อิ่มสงวน รองผบก.ศฝร.ภ.5 เป็นรองผบก.ภ.จว.ลำปาง พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ เลิศประไพ รองผบก.ภ.จว.น่าน เป็น รองผบก.กค.ภ.5 พ.ต.อ.บุณยวัต เกิดกล่ำ รองผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็ รองผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รองผบก.ภ.จว.น่าน เป็น รองผบก.ศฝร ภ.5 พ.ต.อ.พิทักษ์ นาสมวาส รองผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น รองผบก.สส.ภ.5 พ.ต.อ.พิศุปกรณ์ น้อยปักษา รองผบก.แม่ฮ่องสอน เป็น รองผบก.ภ.จว.แพร่ พ.ต.อ.ไพโรจน์ คุ้มล้วนล้อม รองผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผบก.ภ.จว.แพร่ เป็นรองผบก.ภ.จว.เชียงรายพ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รองผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น รองผบก.ภ.จว.แพร่ พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ รองผบก.อก.ภ.5 เป็นรองผบก.ศฝร.ภ.5 พ.ต.อ.อานุภาพ เกื้อหนุน รองผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น รองผบก.ภ.จว.ลำพูน พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ กัลยาวัฒน์เจริญ ผกก.สภ.แม่ทา ภ.จว.ลำพูน เป็น รองผบก.ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.จักร อ่อนนิ่ม ผกก.สภ.เมืองลำปาง เป็น รองผบก.ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง ผกก.สภ.ฝาง ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น รองผบก.กค.ภ.5 พ.ต.อ.พงศกร รัศมีโรจน์สกุล ผกก.สภ.ไชยปราการ ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น รองผบก.ภ.จว.น่านพ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นรองผบก.อก.ภ.6พ.ต.อ.สุรศักดิ์ มืนทร์ ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง ภ.จว.ลำพูน เป็น รองผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.อัครินทร์ กาสา ผกก.สส.ภ.จว.ลำปาง เป็น รองผบก.ภ.จว.ลำปาง

ในส่วนของตำรวจภูธรแพร่ที่ย้ายทั้งเข้าและออกมีดังนี้ พ.ต.อ.บำรุง น้อมเศียร ผกก.สภ.ลอง เป็น ผกก.สภ.สอง พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม ผกก.สภ.วังชิ้น เป็น ผกก.สภ.ลอง พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผกก.สภ.สอง เป็น ผกก.สภ.เมืองน่าน พ.ต.อ.ชลทฤษ ชัชวาลย์ ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ เป็น ผกก.สภ.นาน้อย ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.นรินทร์ วรรณมณี ผกก.สส.ภ.จว.น่าน เป็น ผกก.สภ.เมืองแพร่ พ.ต.อ.วิเชียร ชุ่มชิต ผกก.ฝอ.ภ.จว.พะเยา เป็น ผกก.สภ.หนองม่วงไข่ พ.ต.อ.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย ผกก.สภ.ร้องกวาง เป็น ผกก.สภ.เรือง ภ.จว.น่าน พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข ผกก.สภ.ป่าซาง ภ.จว.ลำพูน เป็นผกก.สภ.ร้องกวาง พ.ต.อ.พีระยุทธ ไกรราช ผกก.สภ.ดอยหลวง ภ.จว.เชียงราย เป็น ผกก.สภ.วังชิ้น พ.ต.ท.สุพจน์ มัจฉา สวญ.สภ.ห้วยไร่ เป็น ผกก.สภ.แม่ใจ ภ.จว.พะเยา พ.ต.ท.ทัตเทพ เลิศลักษณ์มีพันธ์ รองผกก.ป.สำราญราษฎร์ บช.น.เป็น ผกก.สภ.พระธาตุช่อแฮ (ตรวจสอบคำสั่งที่ถูกต้องอีกครั้งที่เว็ปไซต์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง)

สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น