ชาวบ้านแห่ขอพรองค์พญานาคราช วัดถ้ำน้ำฮู  ใกล้กับตาน้ำโบราณ ขอสำเร็จสมหวังโชคลาภ

ที่วัดถ้ำน้ำฮู (น้ำรู) ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง มีชาวบ้านจำนวนมากมาทำบุญ และกราบไหว้ขอพรจากองค์พญานาคราช ชึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด มีตาน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณไหลตลอดปี ถึงจะเป็นฤดูแล้งน้ำก็ไม่เคยแห้ง

ทั้งนี้มีชาวบ้านที่มาทำบุญ และขอพรจากองค์พญานาคราช เมื่องวดที่ผ่านมา กลับไปบ้านมีโชคลาภกันถ้วนหน้า บางคนนำผ้าเจ็ดสี น้ำแดง รูปปั้นพญานาค ขันตั้งบูชา มาถวายแก้บนหวังให้มีโชคลาภอีกต่อๆไป

สำหรับวัดถ้ำน้ำฮู เป็นวัดเก่าแก่เชื่อว่ามีพญานาคราช จำนวน 2 องค์ อาศัยอยู่และจะออกมาช่วยชาวบ้านให้พ้นทุกข์ สร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุให้แล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น