อำเภอสอง จ.แพร่ ติวเข้มแกนนำสร้างการมีส่วนร่วมในการปัองกันไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร่เป็นประธานการประชุม โครงการประชุมแกนนำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่งตำบลสะเอียบ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ยม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ยม รพ.สต.สะเอียบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สะเอียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชุดปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในตำบลสะเอียบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบแนวทางการปฏิบัติงาน สร้างความเข้าใจ/สร้างความตระหนักให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและได้มีการหารือเพื่อการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนเป็นสำคัญและได้กำหนดมาตรการทางของชุมชนพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ปี 2564 ให้กับทุกหน่วยงานได้ให้ความสำคัญต่อไป


ในวัรเดียวกันนึ้นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วย นายธีระ แก้วมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลเตาปูน จิตอาสาพระราชทาน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันนำกระสอบทรายทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำสาขา(ลำน้ำแม่ใส) บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 4 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความชุมชื้นให้ผืนป่า/เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินให้กับพื้นที่ใกล้เคียง/เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อไว้ไช้สำหรับการอุปโภคบริโภค ให้กันประชาชนในตำบลเตาปูน พร้อมทั้งเป็นการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2564 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564
อนึ่ง สำหรับวัสดุที่ใช้ในการกั้นลำน้ำสาขาครั้งนี้ได้นำกระสอบป่าน มาใช้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถย่อยสลายได้ดีกว่ากระสอบพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น