ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายพิเศษ “รู้ รัก สามัคคี” ให้กับเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 พ.ย. 63 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เดินทางเข้าให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “รู้ รัก สามัคคี” ให้แก่เยาวชนจากสถานพินิจฯเชียงราย ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ถ.ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย โดยหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพร้อมที่จะกลับออกมาเป็นคนดี เว้นห่างจากยาเสพติด สร้างคุณงามความดีให้กับประเทศไทย และเป็นอนาคตของประเทศไทยในวันข้างหน้า

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวด้วยว่า เมื่อเด็กเหล่านี้กลับออกไป ก็ไม่อยากให้กลับมาอีก ปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนใหม่ อยากขอให้ผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ ข้าราชการ ช่วยกันเป็นแบบอย่างที่ดี และหลังจากที่ได้ไปพูดบรรยายในสถานพินิจในหลาย ๆ จังหวัด ก็เน้นพูดในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทย อยากให้เด็ก ๆ มีความภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาบ้านรักษาเมืองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข

“นอกจากนี้ก็อยากให้มีการเน้นย้ำในเรื่องของหน้าที่พลเมืองพื้นฐาน เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้ ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านี้ต่างจะเจริญเติบโตเป็นกำลังหลักแก่ชาติบ้านเมืองในอนาคต จึงต้องมีผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ผู้ปกครอง และสังคมภายนอก ที่สนับสนุนและแนะนำในทางที่ถูกต้อง ก้าวเดินสู่อนาคตอย่างมีพลัง เป็นความหวังของประเทศชาติต่อไป” ม.ล.ปนัดดากล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น