หอการค้าจังหวัดแพร่ได้รับรางวัลหอการค้ามาตรฐาน จากหอการค้าไทย ที่มีผลงานการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาตรฐานที่ดี

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรม หอการค้าไทยจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 38 นำโดยนายกลินท์ สารสินประธานหอการค้าไทย เพื่อผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยหลัง covid-19 ไทยช่วยไทยคือไทยเท่ ซึ่งจะได้นำผลสัมฤทธิ์จากการสัมมนาเสนอต่อคณะรัฐบาลเพื่อพิจารณาเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปประธรรมโดยในวันนี้ได้มีการมอบรางวัล หอการค้ามาตรฐานประจำปี 2562 เสื้อหอการค้าจังหวัดแพร่ได้เข้ารับมอบ รางวัลในวันนี้ โดย

– นายปัญจพล ประสิทริโศภิน
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่
– นายภัคกร เสิศสงคราม
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดแพร่
– นายเอกชัย วงศ์วรกุล
ประธานกิตติมศักดิ์หอการคำจังหวัดแพร่
– นายธนายุส สภณาวรรณ์
รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด แพร่
– นายนิริณัฐ จตุจินดา
กรรมการหอการคำจังหวัดแพร่ (ประธานYEC)
– นายรวิชญ์ วงศ์วรกุล
กรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ (เลขาธิการ YEC)

ร่วมแสดงความคิดเห็น