สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มอบทุนสนับสนุนโครงการห้องเรียนเสริมทักษะชีวิตสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล

วันที่ 27 พ.ย 63 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย   เพื่อเป็นประธานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ ที่บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ม.20 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผอ.โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

พร้อมกันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนโครงการห้องเรียนบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ในการสื่อสารสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีความสุขและความผาสุกด้วย

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนเฉพาะความพิการ ที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและมีนักเรียนพิการที่มีความบกพร่องอื่นร่วมเรียนด้วย เช่น บกพร่องทางการพูดหรือภาษา    มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ มีปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ บุคคลออทิสติก และพิการซ้ำซ้อน เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำและไปกลับ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้เด็กพิการสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค และมีความสุข รวมทั้งมีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างผาสุก

ร่วมแสดงความคิดเห็น