คณะกรรมาธิการ เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา ออกติดตามแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 พ.ย. 63 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันออกตรวจติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รอง ผวจ.เชียงราย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดเชียงราย

พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา กล่าวว่า จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้กรรมาธิการไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงได้ศึกษาข้อมูล ประสานงาน และรับทราบรายงานจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ให้เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่หลากหลายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในเรื่องเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การค้าขายชายแดน หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบ และการเดินทางมาในครั้งนี้จึงมาเรียนรู้และพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนภาคประชาชน ก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ระเบียบและข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานได้ตรงกัน และมีความสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ

นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปติดตามการสร้างฝายของพี่น้องประชาชน โดยการนำของนายอุดม อยู่อินไกร นอภ.เวียงแก่น ที่บ้านขวากใต้ ม.4 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น ซึ่งเป็นภาพที่ดีมาก ถือเป็นการปฏิรูปประเทศ ในลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น