พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (รายละเอียดขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ)

27/11/2563/20.00 น.เรียน ผู้บังคับบัญชา ด้วยได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุม กรณีมีการพบผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ จึงได้เข้าประชุม เวลา 15.00 น. ประชุมผู้บริหารทีมสอบสวนโรคของสาธารณสุขจังหวัด/รพ.นครพิงค์/สำนักงานควบคุมโรคติดต่อ โดยมีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ฯ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สรุปได้ดังนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จำนวน 1 ราย ในจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ (รายละเอียดขอให้รอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ) ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ ศปก.ทน.ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงที่เกี่ยวข้องคือร้านโฮสต์บาร์/คาราโอเกะ ย่านสันติธรรม (ได้ประสานกับหน.แขวงศรีวิชัยเรียบร้อยแล้ว) ผวจ.ได้สั่งการให้ ศปก.จ.เชียงใหม่/ศปก.เมืองเชียงใหม่/ศปก.ทน.ชม.ดำเนินการ ตรวจเข้มข้นสถานบริการ/ร้านคล้ายสถานบริการ (เน้นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่) ทุกร้านเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พย.2563 เป็นต้นไป ได้ประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ทุกวันเวลา 15.00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 พย.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/ดนัย สารพฤกษ์

มี Timeline ในสถานที่ ดังนี้

  • 21-24/11/63 ผู้ป่วยหญิง 29 ปี ไปห้างสรรพสินค้าชื่อดัง บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม (ไปกินชาบู และดูหนังโรงที่ 6)
  • 23/11/63 เริ่มมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว มีอาการไอ
  • 24/11/63 เดินทางไปตรวจ COVID19

ดังนั้น

  1. ขอความร่วมมือ ผู้เกี่ยวข้องในแผนก OPD ,ER เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ URI symptom ถึงแม้ว่าจะไม่มีไข้ หรือมีไข้ร่วมก็ตาม พร้อมสอบถามสถานที่ ที่ผู้ป่วยไปสมัผัสที่ดังกล่าวข้างต้น
  2. แยกผู้ป่วยไปยังห้องแยกที่ด้านหน้าโรงพยาบาล ARI เดิม หรือห้องกระจก เพื่อสอบสวนโรค และเก็บ LAB (PUI)
  3. ถ้าเข้าเกณฑ์ให้พิจารณา เป็น PUI และ Key เข้าระบบเพื่อขอรหัส PUI และ Code LAB (แจ้ง อ.นพพร ,น้องตุ๊)
  4. และ Admit เข้าสู่ระบบหาร Admit PUI (ถ้ามีเคส) เพื่อรอผลแลป
  5. ICN สอบสวน

หากมีการเปลี่ยนแปลง จักแจ้งให้ทราบทุกท่าน รคศ. อาจารย์นพพร

ร่วมแสดงความคิดเห็น