(มีคลิป) กองพลทหารราบที่ 7 สั่งตรวจโควิดในค่ายทหาร สกัดระบาดระลอก 2

ทีมแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลานนา เข้าเก็บตัวอย่างเชื้อจากกำลังพลทหาร ที่กองพลทหารราบที่7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 โดยมีนายทหาร นายสิบ และพลทหาร เข้ารับการตรวจ จำนวน 131 นาย

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มกำลังพลครั้งนี้ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า เป็นการคัดกรองเชิงรุกตามนโยบายของ พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เนื่องจากกำลังพลเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน และอาจมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศเมียนมาที่มีพื้นที่ชายแดนติด กับ จ.เชียงใหม่ ที่พบว่ายังพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

สำหรับเชื้อที่มีการเก็บตัวอย่าง จะถูกส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการเป็นห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR ตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายใน 24 ชั่วโมง

ส่วนข้อมูลกรณีพบหญิงวัย 29 ปี ติดเชื้อโควิด-19 ที่ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา คาดว่าคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ จะแถลงรายละเอียดอย่างเป็นทางการในช่วงเย็นวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น