(มีคลิป) ฮือฮา นำภูมิปัญญาคนเลี้ยงช้างมาใช้ “ช้างนวดข้าว” หลังคนปลูกให้ช้างกินนำมาตำ และนึ่งปั้นเป็นอาหารเสริม ลดต้นทุนการเลี้ยงช้าง

ที่หมู่บ้านเดอะช้าง วิลเลจ ของปางช้างแม่สา บ้านโต้งหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด ได้นำช้างจำนวน 3 เชือก มาทำการนวดข้าวเหนียว จำนวนกว่า 100 กิโลกรัม หลังจากที่คนชนเผ่าต่าง ๆ อาทิชนเผ่าดาราอั้ง ปะหล่อง และปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ร่วมใจกันปลูกบนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ เพื่อปลูกให้ช้างจำนวน 70 เชือกได้กินกัน

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปางช้างแม่สา จำกัด เปิดเผยว่าจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทำให้ปางช้างแม่สา และหมู่บ้านเดอะช้างวิลเลจ หรือเดิมชื่อ หมู่บ้านโต้งหลวง ได้รับผลกระทบ เพราะการท่องเที่ยวหยุดชะงักนักท่องเที่ยวและรายได้ กลายเป็นศูนย์ แต่ช้าง และคนงาน ก็ต้องกินข้าวกันทุกวัน ทางเราจึงคิดวิธี ลดภาระค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผัก ไว้เป็นคลังอาหาร สำหรับเลี้ยงคน และส่วนหนึ่งใช้เลี้ยงช้าง ซึ่งอาหารที่ช้างชอบ ก็คือข้าวเหนียวนึ่งคลุกเกลือ ทางปางช้างจึงทำการปลูกข้าวเหนียว และทำการเก็บเกี่ยว และนำช้างมานวดข้าวเพื่อให้ได้เมล็ดข้าว ก่อนนำไปนึ่งคลุกกับเกลือให้ช้างได้กิน ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ช้างมีอาหารกินนานกว่า 100 วัน เพื่อรอการฟื้นฟูและการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น