รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน /นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน /พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ /นายวุฒิชัย ไชยกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และคณะกรรมการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดเชียงใหม่ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เลือกซื้อ และสั่งจอง ร่วมส่งความรักส่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าจากชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับมอบรอยยิ้มคืนสู่ชุมชนรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว
สำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเลือกซื้อ และสั่งจอง ตามข้อมูลรายละเอียดทาง https://drive.google.com/drive/folders/1l0bvPuMW5gZ0kKcPFkYEn3fIqRvBTgAo หรือ ผู้ประกอบการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมนี้ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เยี่ยมสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ซึ่งได้นำสินค้า OTOP ของดีจังหวัดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า “ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่” ทุกวันจันทร์ ถึง วันพุธ สัปดาห์แรก และ สัปดาห์สุดท้าย ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ณ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผ้า/เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับของตกแต่งและของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น