ทางหลวงลุยพัฒนาสายเหนือ เร่งแผนมอเตอร์เวย์ เชียงใหม่-เชียงรายอีกยกอนุมัติงบขยาย 4 เลนเมืองเชียงใหม่-สันกำแพงแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ได้แถลงสื่อฯ ถึงแผนปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาถนน
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางแก่ประชาชนที่เดินทางสู่ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ขณะนี้มีอย่างน้อย 3 โครงการค่าก่อสร้างรวม 4,494 ล้านบาท โดยโครงการขนาดใหญ่นั้นจะเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ 2 โครงการ ได้แก่สายทางเชียงใหม่-เชียงราย ระยะทาง 184 กม. วงเงิน 101,174 ล้านบาท ผ่าน เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย คาดว่าจะมีการเวนคืนพื้นที่กว่า 12,000 ไร่ สิ่งปลูกสร้างราว ๆ 900 หลัง และสายตาก-อ.แม่สอด วงเงิน 103,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปซึ่ง 2 โครงการใช้วงเงินลงทุนค่อนข้างสูง ขณะนี้มีการอนุมัติ พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่, ต.สันปูเลย ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด, ต.สันกลาง ต.ต้นเปา ต.แม่ปูคา ต.สันกำแพง, ต.ร้องวัวแดง และ ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท ชม.3029 กับทางหลวง 1006 แล้ว เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และการเจริญเติบโตของเมือง ทำให้เกิดปัญหาทางด้านการจราจร

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งยกระดับความปลอดภัยในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า และรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนในอนาคต เป็นการก่อสร้างและขยายถนน 4 – 6 ช่องจราจร เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 ม. ไหล่ทางช่องละ 2.50 ม. ทางเท้าและทางจักรยานกว้างข้างละ 4ม. เกาะกลางกว้าง 4.20 – 18 ม. เขตทางกว้าง 40 – 65 ม.ระยะทางยาวประมาณ 16.324 กม. มีที่ดินที่ถูกเวนคืนกว่า 425 ไร่ อาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืน 129 รายการ ใช้งบ 4,266.60 ล้านบาท มีค่าจ้างสำรวจอสังหาฯ 13.3 ล้านบาท ค่าเวนคืน 453 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 3,800 ล้านบาท สำนักงบประมาณจัดสรรค่าเวนคืนให้ในปีงบ 2565-2566 ที่ผ่าน ๆ มากรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ช่วงสามแยกดอยติ-เชียงใหม่ ระยะทาง 24.35 กม. วงเงิน 1,474 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบโครงการไปเมื่อ ก.ย. 2563 ส่วนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟสายดอยติ-ลำพูน จ.ลำพูน วงเงิน 520.378 ล้านบาท มี บจ.บัญชากิจ รับเหมา มีความคืบหน้า 34.727% เร็วกว่าแผน 11.935% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 2565 ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2 ช่องจราจร ความยาว 1,047.5 ม., งานขยายคันทางบริเวณ ทล.114 ก่อสร้างทางคู่ขนานเต็มพื้นที่ไป-กลับ 10 เลน พร้อมทางเข้าออก 8 จุด จุดกลับรถใต้สะพาน 2 จุด ระยะทางรวม 2.7 กม. และงานก่อสร้างคันทางเชื่อมคู่ขนานทางรถไฟทั้งนี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟสายดอยติ – ลำพูน จ.ลำพูน แจ้งว่าได้มีการปรับรูปแบบการเบี่ยงทางจราจรโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ การเข้า – ออก บริเวณชุมชนบ้านหนองบัว ตั้งแต่ 20 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงผิวทางและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ดังนี้ 1. ทางเข้า – ออก ถนนข้างวัดดอยติ 2.จุด “ทางกลับรถ” ห่างจากจุดเดิม 500 ม. สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ 089-855-9350และ 097-920-5884 สำหรับโครงการขยายทางหลวง 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางรวม  42.2 กม. วงเงิน 2,500 ล้านบาท แบ่งก่อสร้าง 5 ตอนช่วง อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง คืบหน้า 68.108% จะแล้วเสร็จใน มิ.ย. 2564 ช่วง อ.ดอยสะเก็ด-ต.ป่าเมี่ยง ตอนที่ 2 คืบหน้า 63.864% คาดว่าจะแล้วเสร็จ เม.ย. 2564 ส่วนช่วง ต.ป่าเมี่ยง-บ้านปางน้ำถุ และช่วงบ้านปางน้ำถุ-บ้านโป่งป่าตอง ตอนที่ 1 เสร็จแล้ว 100% ช่วง ตอนที่ 2 คืบหน้า 50.511% จะแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น