มกช.เชียงใหม่พร้อม กำหนดจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่มภาคเหนือ

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มกช.เชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามข้อราชการ การเตรียมงาน 5 ธันวามหาราช และกีฬาสัมพันธ์นักเรียนนักศึกษาวิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ ณ ห้องประชุมพลบดี 1 มกช.เชียงใหม่

ทางด้าน เลขาธิการการแข่งขัน อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร มกช.เชียงใหม่ เผยว่า ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียนักศึกษา วิทยาเขตกลุ่มภาคเหนือ ของ มกช. จัดให้มีการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา อาทิ กรีฑา ฟุตซอล ชาย เซปักตะกร้อ โดยมีโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ โรงเรียนกีฬาลำปาง -โรงเรียนกีฬาเชียงใหม่ มกช.สุโขทัย มกช. เพชรบูรณ์ มกช. ลำปาง และ มกช.เชียงใหม่ เจ้าภาพ เข้าร่วมในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา มกช.เชียงใหม่

ตามที่งานเลขาฯ ได้รับการประสานเกี่ยวกับกำหนดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษา มกช.กลุ่มภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 ณ มกช.เชียงใหม่ นั้น กำหนดการฯ เบื้องต้นดังต่อไปนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 17.00 น. จับฉลากแบ่งสาย ณ ห้องสำนักงานภาค มกช.วข.ชม. 18.00 น. งานเลี้ยงบุคลากรเจ้าหน้าที่ ณ ห้อง สนง.ภาค วันที่

6 ธันวาคม 2563 เวลา 06.30 -08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องสนง.ภาค 09.00 น. แข่งขัน/ชมกีฬา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำภาคฯ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง สนง.ภาค เวลา 13.00 น. แข่งขัน/ชมกีฬา 18.00 น. งานเลี้ยงผู้บริหาร ณ สวนอาหารอิสานชัยภูมิ 2 (ไก่ย่างโคราชเก่า) วันที่ 7 ธันวาคม 2563 06.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องสนง.ภาค เวลา 09.00 น. แข่งขัน/ชมกีฬา จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น