(มีคลิป) หน่วย ฉก.ร.7 จัดกำลังพลร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน ครู,นักเรียน ศกร.ตชด.บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับราษฎร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.ที่ผ่านมา พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.ฉก.ร.7 มอบหมายให้ ร้อย.ร.721 จัดกำลังพล ฯ ร่วมกับ นายนายอนุสร แสนอาสา นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และ ครู, นักเรียน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด (ปลาแก้มช้ำ) จำนวน 6,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อขยายพันธุ์เป็นสัตว์น้ำในลำห้วยเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่สามารถนำไปเป็นอาหาร ณ บ.ดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับบ้านดอยแสง ต.ปางหมู ฯ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแดง ตั้งอยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา ราษฎรมีอาชีพทำไร่ข้าว และหาของป่า ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การเข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้ สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น