เทศบาลนครลำปาง “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านของผู้สูงอายุในชุมชนนาก่วมเหนือ

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ อสม. เทศบาลนครลำปาง ร่วมทำกิจกรรม “ฮอมแฮงแป๋งข่วงบ้าน” ภายใต้โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อทำความสะอาดพร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านของนางเล็ง รัตนพิทักษ์ อายุ 104 ปี ในชุมชนนาก่วมเหนือ เพื่อให้กำลังใจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุซึ่งป่วยเป็นโรคชรา พิการทางการได้ยิน และเข่าติดเดินไม่ได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการเทศบาลใส่ใจ Happy Home Ward และเจ้าหน้าที่ อสม. เทศบาลนครลำปาง จะคอยให้การดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป ณ บ้านของผู้สูงอายุในชุมชนนาก่วมเหนือ จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น