ว่างงานสมัครด่วน..!..ไฟป่าจะมาแล้ว ป่าไม้ติดประกาศรับสมัครอาสาดับไฟป่า เริ่มทำงานสิ้นเดือนนี้

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. นายธนากร ศรีสุรักษ์ หน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร เกียรติประภาพร ผช.หน.สถานีไฟป่าแม่ตะไคร้ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ตะไคร้ ลงพื้นที่ป่าได้ประชาสัมพันธ์ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตรับชอบมีพื้นที่ป่าไม้จำนวน 3 ตำบล จาก 10 ตำบล ได้ติดประกาศรับสมัครโครงการเฝ้าระวังและสร้างแนวกันไฟเพื่อสร้างรายได้ชุมชน และให้ความรู้เรื่องไฟป่าแก่ชาวบ้าน พร้อมออกสำรวจและติดประกาศรับสมัครไว้ตามที่ทำการ กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ที่มีป่าไม้ดังกล่าว เพื่อคัดเลือกผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 เข้าทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ไฟป่าด้านกิจกรรมควบคุมดับไฟป่า ในท้องที่ อ.สันกำแพง เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมจำนวน 22 นาย มี ต.ร้องวัวแดงมีหมู่ที่ 2และ 10) จำนวน 9 นาย ต.ห้วยทรายมีหมู่ 7 จำนวน 3 นาย และ ต.ออนใต้ หมู่ 7, 11 จำนวน 10 คน พื้นที่ป่าทั้ง 3 ตำบล มีทั้งป่าอนุรักษ์และป่าสงวนรวมจำนวน 45,137 ไร่ คงจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในสิ้นเดือนนี้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น