เนตรนารี ป.6 พระหฤทัย เชียงใหม่ พบธนบัตรในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี

ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนตรนารีจำนวน 5 คนได้เก็บเงินและเอกสารบัตรต่าง ๆ ที่มีผู้ทำตกหล่นแถว ๆ บริเวณหุ่นคิงคองในห้วยตึงเฒ่า โดยมีเงินแบงค์พัน 6 ใบ แบงค์เงินเยนญี่ปุ่น 1 พันเยน 1 ใบ น่าจะเป็นเงินประมาณ 6300 กว่าบาท มีร่องรอยถูกกัดแทะจากสุนัข เนตรนารีทั้ง 5 คนได้พบและเก็บรวบรวมมาแจ้งส่งคณะครู จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อตามหาเจ้าของต่อไป

  1. ด.ญ.ชนัญชิดา เจนธนานันท์
  2. ด.ญ.นฤภร ชมภูทอง
  3. ด.ญ.ณฐพร มังคละกุล
  4. ด.ญ.พิชญ์นาฎ ไชยเทพ
  5. ด.ญ.ณัฐณิชา ธรรมกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น