น่าน ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบบ้านตามโครงการ “ร่วมใจสร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” จำนวน 66 หลัง

เมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการจัดพิธีมอบบ้านดำเนินการโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านดังกล่าว โดยมี
นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย จนท.หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนได้เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการ “ร่วมใจสร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” จำนวน 66 หลัง ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินภูเขาถล่ม บริเวณหมู่บ้านห้วยขาบ ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ บ้านสว้าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น