โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับ ผอ.สพม.34 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ได้รับฟังข้อเสนอจากคณะครู และนักเรียนโดยตรงจากปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หอพักนอน และอาคารเรียน โดยมี นางสาวสมจิตร ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น