การประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ภาค 3 ครั้งที่ 4

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 ในพื้นที่กองบิน 41 ครั้งที่ 4 โดยมี พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 และคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ ที่จะจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น