ผวจ.แพร่ ตรวจเข้มคุมโควิดระบาด รอบ 2 ตรวจสอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขอร่วมร่วมมือปฏิบัติเคร่งครัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และงานมหรรสพ
ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 2 ทุกสถานที่ให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนแอพไทยชนะ ทุกแห่ง ชาวแพร่ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก

ที่สถานีขนส่งจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดแพร่ ปลัดจังหวัดแพร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายอำเภอเมืองแพร่ และผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และงานมหรรสพ โดยแต่ละแห่งให้ความร่วมมือมีการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิทุกจุด มีเจลล้างมือ และมีการลงชื่อสแกนแอพไทยชนะ เข้า ออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ได้เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 รอบ 2 โดยขอความร่วมมือชาวแพร่ ไม่ตระหนก แต่ตระหนัก ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อย ๆ หากป่วยให้หยุดอยู่บ้าน หากใครมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลทันที แต่ประชาชนไม่ต้องตื่นกลัวจนเกินไป สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

แต่ได้เพิ่มความเข้มข้น โดยเฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากระเทศพม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย อย่างเข้มงวด / ให้ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เมื่อพบเห็นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลได้ทันที หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0645795738 และขอความร่วมมือชาวจังหวัดแพร่ทุกคนช่วยกันเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิด ไม่ส่งต่อหรือแชร์ต่อข้อมูลหรือข่าวที่ไม่มีความน่าเชื่อถือจนก่อให้เกิดความแตกตื่น

ด้านนายแพทย์ขจร วินัยพาณิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในส่วนโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบล ได้เตรียมความพร้อมห้องควบคุมโรค เครื่องมือ อุปกรณ์ รองรับได้ทันทีหากพบผู้ป่วยในพื้นที่

สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น