อำเภอวังชิ้นจัดกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันพ่อแห่งชาติประจำปี 2563

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นานวิฑิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้นเป็นประธานพิธี ได้นำพี่น้องประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ของอำเภอวังชิ้น ทำพิธีทางศาสนา ทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และถวายบังคมพานพุ่มดอกไม้สด จนเสร็จพิธี ผู้เข้าร่วมพิธีได้ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกัน การแพร่ระบาดโรคโควิด

ในส่วนของสถานีตำรวจภูธรสรอย นำโดย พ.ต.ท อำนาจ จะวะนะ สว.สภ.สรอย ได้นำข้าราชตำรวจจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานีตำรวจภูธรสรอย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น