กลุ่มนักเรียนหลายชั้นปี ของโรงเรียนยุพราช ชุมนุมถือป้าย พร้อมกล่าวอภิปรายทวงคืนความเป็นธรรมให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังถูกกดดันให้ลาออก พร้อมเรียกร้องให้ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ลาออกทั้งชุด หากไม่มีข้อเท็จจริงที่เหมาะสม

 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณด้านข้างเสาธง ภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ กลุ่มนักเรียนจากหลายชั้นปี พร้อมด้วยคณะศิษย์เก่า จำนวนหลายร้อยคน ได้ออกมารวมตัวกันที่ เพื่อเรียกร้องทวงคืนความเป็นธรรมให้กับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หลังมีข่าวว่าถูกกดดันให้ลาออก เนื่องจากรับราชการนานเกินไป โดยกลุ่มนักเรียนได้ ร่วมกันถือป้ายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการอภิปราย ถึงเหตุผลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้มีการเรียกร้องให้ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา ลาออกจากตำแหน่งอีกด้วย

โดยทางด้านหนึ่งในตัวแทนนักเรียน ได้เปิดเผยว่า สิ่งที่เราได้มาเรียกร้องในวันนี้ เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน และกดดันประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางด้าน นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย น่าจะถูกกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากก่อนหน้านี้ทางผู้อำนวยการได้มีการอนุญาตให้นักเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการแสดงออกทางการเมือง ทำให้กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนมองว่า สาเหตุที่ท่านลาออกที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากปัญหาสุขภาพ หรือไม่ใช่สาเหตุเพียงเพราะว่ารับราชการนานเกินไป ในวันนี้เราจึงได้รวมต่อกันมาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้อำนวยการ โดยต้องการให้ทางผู้อำนวยการ ยกเลิกการลาออกในครั้งนี้ รวมทั้งขอให้ประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาลาออกจากตำแหน่ง ถึงแม้ว่าทางผู้อำนวยการไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ที่เป็นคนกลาง ที่ไม่ได้เป็นหุ่นเชิดหรือตัวแทนของกลุ่มการเมืองใด

สำหรับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ได้จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรีจาก วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ ปริญญาโท จากคณะบริหารหารศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง และการบริหารรัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พศ.2562 ทั้งนี้นายฐิตติณัฐ เคยได้มีการ ให้การสนับสนุนและอนุญาตในการจัดกิจกรรม ที่นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มีการรวมตัวกันชูมือ 3 นิ้ว เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง พร้อมผูกโบว์ขาว เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านอำนาจเผด็จการ เนื่องจากเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่เป็นการล่วงล้ำหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น แต่ได้เน้นย้ำกับนักเรียนไปว่า ไม่ละเมิดหรือก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นทางคณะกรรมการสถานศึกษา ได้มีการประชุมร่วมกัน และได้รับทราบถึงกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว โดยจะมีการประชุมหารือในเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากว่าในการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มีวาระดังกล่าวในที่ประชุม ซึ่งจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระในการประชุมครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น